Systémy pro úsporu energií

zákaznická linka 800 888 959

Přírodní asfaltové pojivo – Trinidad asfalt

Základní vlastnosti:

 • Suchý granulát z přírodního asfaltového pojiva.
 • U litých asfaltů významné zvýšení pevnostních charakteristik a zlepšení zpracovatelnosti.
 • V běžných asfaltových směsích přísada zlepšuje mechanické vlastnosti zpracovatelnost, přilnavost ke kamenivu, homogenitu a kompaktnost výsledné asfaltové směsi.
 • Směsi s přísadou Trinidad asfalt lépe odolávají: trvalým deformacím, únavě a vlivům vody
 • Přírodní asfalt zpomaluje stárnutí směsi.

  

 • Pro uchování pojiva nejsou třeba drahé skladovací nádrže s nuceným mícháním.
 • Ani během delšího skladování se nemění vlastnosti pojiva.
 • Přísada je stále k dispozici, není třeba objednávat celou nádrž pojiva pro menší zakázky.
 • Zcela recyklovatelný přírodní produkt.

Technické informace:

barva šedo - hnědá
sypná objemová hmotnost 700 kg/m3
obsah pojiva 54 %
podíl minerálních plniv 36,5 %
ostatní složky 9,5 %
zrnitost 0/8 mm

   

Dávkování:

 • 1 – 2 % z celkové hmotnosti dle typu asfaltové směsi. Dávkování probíhá do násypky klasickým způsobem jako u jiných granulátů nebo přímým vhazováním jednorázových PE balení do míchacího zařízení obalovny.

Oblast použití:

 • Asfaltové směsi typu MA, SMA, AC, PA nebo BBTM,

Balení:

 • Jednorázová PE balení v hmotnostech 15 - 20 kg, transportní barely v hmotnosti 240 kg, nebo velkoobjemová balení typu Big Bag (500 kg).

Reference:

 • Přísada Trinidad asfalt byla použita na několika stovkách zakázek – především dálnic, silnic, obchvatů měst, obecních komunikací, kruhových objezdů, mostů, autobusových terminálů, logistických nebo letištních ploch atd. Orientační přehled zakázek najdete na tomto našem odkazu.