Systémy pro úsporu energií

zákaznická linka 800 888 959

Zásady instalace fasádního systému

Obrázek provedení:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Základní zásady instalace:

Tento návod si neklade za cíl stát se dogmatickým poučením jak správně instalovat SLOVINYL SIDING, ale měl by Vám přinést základní znalosti o tom jak instalovat aniž by jste se zbytečně vystavovali nebezpečí reklamací.

SLOVINYL SIDING je materiál, který Vám pak v průběhu montáže poskytne prostor pro dobré zvládnutí všech detailů obkládaného objektu a následně pak velmi dlouhou životnost fasády bez údržbářských zásahů.

Celý návod je zaměřen tak, aby postihl nejkritičtější detaily montáže SLOVINYL SIDINGu a napomohl je správně zvládnout.

1. Základní poznatek o materiálu:

SLOVINYL SIDING je plast umístěný ve venkovním prostředí s výraznými změnami teplot. Během svého života se bude vlivem nízkých teplot smršťovat (lamely se zkracují) a během teplého počasí roztahovat (lamely se prodlužují).

a. délka lamely bude za teploty okolo +30 stupňů až o 7 mm delší

b. délka lamely bude při teplotě okolo nuly až o 4 mm menší

c. délka lamely bude při teplotě -15 stupňů až o 7 mm menší

Pokud si tuto skutečnost vždy uvědomíte, ušetří Vám to v budoucnu mnoho problémů. Lamely mají připraven vzájemný přesah 2,5 cm.

Při instalaci za vysoké teploty se přesah zvětšuje až na 3,2 cm a při instalaci za teplot okolo nuly se přesah zmenšuje na 2 cm.

2. Pro umožnění této dilatace (vzájemných pohybů lamel) je důležité správné upevnění lamel k podkladnímu roštu, zejména pak správné přibití galvanizovanými hřebíky uprostřed oválných otvorů.

3. Kotvení uprostřed připravených oválných otvorů SLOVINYL SIDING a jeho prvků je velmi důležité. Opomenutí tohoto faktu způsobuje v letním období na fasádním obkladu boule a v zimním období způsobuje vnitřní pnutí , které nejčastěji způsobuje povytažení kotvících hřebů a nebo vytržení lamely z hřebu. Následně pak ve větrném počasí utrhání obkladu vlivem uvolněného kotvení.

Velmi důležité je rovněž správné vedení přibíjení jednotlivých panelů a prvků.

Jedinou výjimkou z výše uvedených pravidel je umístění nejvyššího hřebu u svisle instalovaných panelů a prvků obkladu,který se instaluje na vrchu oválného otvoru. Prvky obkladu na tomto hřebu prakticky visí v průběhu dalšího upevňování.

Nikdy nepřibíjejte prvky obkladu v ploše mimo oválné otvory systému. Pokud k této potřebě z nějakého důvodu přece jen dojde použijte proštipovací kleště k tomuto účelu.Vytvoří rovněž oválný otvor.

4. Panely se nesmí při aplikaci jakkoli napínat, pouze se volně přidržují u základního nosného roštu.

5. Při potřebě utěsnění některých detailů obkladu je nutné používat pouze pružné tmely.

6. Pomůckou pro kontrolu správné aplikace panelů je zkouška volného pohybu. Pokud k panelu přiložíte obě dlaně a zkusíte pohyb ze strany na stranu, mělo by to jít poměrně snadno.

7. Nářadí na práci se SLOVINYL SIDINGem

 • Nůž s výměnným listem
 • Nůžky na vinyl siding s výměnným prodlouženým ostřím
 • Nůžky proštipovací
 • Nůžky profilovací
 • Okružní pila s posuvným stolem - kotouč otočit zuby na tup

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Materiál a manipulace s ním:

 1. Všechny druhy lamel obkladu SLOVINYL SIDING, podhledové panely a prvky příslušenství jsou balené v papírových kartonech a dopravují se v krytých dopravních prostředcích s délkou ložné plochy odpovídající délce panelů (kartonů).
 2. Kartóny resp. volné panely a profily SLOVINYL SIDING by se měly skladovat v krytých prostorách při teplotě nižší než 50oC. Pokud je nutné skladovat prvky fasádního obkladu na volném prostranství, mají být ukládány nad zemí na stupňovité podložky (umožnění cirkulace vzduchu) umístěné nad sebou a musí být chráněné před povětrnostními vlivy a vnějším poškozením. Aby se zabránilo prohýbání, neměla by vzdálenost podložek přesáhnout 1 000 mm a vzdálenost od konce kartónu resp. lamely 300 mm.
 3. Základní typy obkladových lamel:
 • vodorovné obkladové panely
 • svislé obkladové panely
 • podhledové panely
 • příslušenství
  • startovací lišta
  • rohové prvky (vnitřní a vnější)
  • lemovací profily (J-profil, F-profil, ukončovací lišta, ozdobná podhledová lišta, okapnička)
  • římsové panely (desky)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Příprava podkladové konstrukce:

 1. Realizaci předmětného obkladového systému je možné provádět z lešení, ze závěsné lávky nebo pracovní plošiny.
 2. Před začátkem montážních prací je nutné demontovat všechny výčnělky, či nevhodné konstrukční prvky na fasádě, které by mohly překážet při samotné montáži (bleskosvody, okapové žlaby, svodové potrubí, staré oplechování, antény atd.) Zároveň je třeba připravit nové klempířské a kotevní prvky dimenzované na šířku nového obkladu, nejlépe však až po osazení a vycentrování nosných roštů.
 3. Obvodová podkladové konstrukce musí být před započetím montážních prací ve stabilizovaném stavu, tj. musí být trvale odstraněny zjištěné lokalizované poruchy (zapracované v projektu na základě vykonaného průzkumu). Úpravy podkladové obvodové konstrukce v této fázi nezahrnují rovinnost obvodové konstrukce, ta je řešena při montáži nosného roštu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Montáž nosného roštu:

 1. Při montáži nosného roštu je třeba odstranit nerovnost podkladové obvodové konstrukce na toleranci max + 10 mm na délku stěny. Je to možné dosáhnout použitím různých velikostí hranolů, dřevěnými podložkami nebo klíny, případně použitím specielních ocelových "L" profilů na kotvení hranolů, kterými se dá regulovat odsazení hranolu od stěny (dají se použít jen při větších tloušťkách nosného roštu).
 2. Horizontální obkladové panely se vždy aplikují na svislý nosný rošt, vertikální obkladové panely zase na vodorovný rošt.
 3. Vzájemná vzdálenost hranolů (resp. kovových profilů) je určená předepsanou maximální vzdáleností kotvení pro jednotlivé typy obkladu (40 cm při vertikálním obkladu a 40 cm při horizontálním obkladu). Na dvou až třech hranolech od kraje nároží se tato vzdálenost dělá poloviční.
 4. Hranoly musí být připevněné okolo všech rohů, otvorů a ostatních ukončení obvodových stěn.
 5. Kotvení se provádí dostatečně způsobilou kotvící technikou, jejíž výběr se řídí podle realizačního projektu obkladového systému na základě vykonaného průzkumu statické únosnosti podkladové konstrukce a použitého nosného roštu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nosný rošt:

 1. Na správné kotvení obkladu SLOVINYL SIDING je nutné použít vhodný nosný rošt.
 2. Výhodným nosným roštem pro montáž SLOVINYL SIDINGu může být dřevěné laťování. Suché dřevěné hranoly z tvrdého dřeva jsou impregnovány vhodnými sanačními přípravky proti plísním a mikroorganizmům a protipožárními nátěry (nátěry, které by mohly reagovat s PVC nejsou povolené). Rozměr hranolů, na které je SLOVINYL SIDING montovaný, závisí na celkové skladbě obkladového systému (použití izolačního materiálu), jejich síla musí být však minimálně 20 mm. Optimální šířka (čelní) je 30-40 mm.
 3. Alternativně může být použit kovový nosný rošt z ocelového pozinkovaného plechu síly 1,0-1,5 mm, ohýbaného do tvaru "Z" nebo "U".

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kotvící prvky:

 1. Hřebíky - nekorodující s průměrem hlavičky minimálně 8 mm, s průměrem dříku 3 mm a efektivní délkou ne menší než 20 mm (optimální délka 25-40 mm, závisí na síle nosného roštu) na uchycení do nosné konstrukce nebo obložení.
 2. Hmoždinky a vruty - kotvení nosného roštu, typ a velikost je daná typem použitého nosného roštu a reálným průzkumem podkladu.
 3. Samořezné šrouby - kotvení SLOVINYL SIDINGu do kovového nosného roštu (rozměry viz bod 1.)
 4. Použití jednotlivých kotvících prvků musí být přesně určené v příslušném projektu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nástroje:

 • kotoučová (ruční nebo stolní) elektrická pila s jemným ozubením (není podmínkou)
 • ruční pilka na železo
 • ruční tesařská pila
 • elektrická příklepová vrtačka
 • elektrický šroubovák
 • nůžky na plech
 • nůž
 • kladivo
 • kleště
 • děrovací kleště
 • perforační kleště
 • háková špachtle
 • vodováha
 • zaměřovací šňůra
 • ocelový úhelník
 • dvoumetr s milimetrovým dělením

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------