Systémy pro úsporu energií

zákaznická linka 800 888 959

Technické parametry

 


Použití obkladového systému Vinyl Siding:

Podmínky použití jednotlivých typů lamel jsou dané technologickým předpisem montáže. Vinyl Siding je možné čistit vlažnou vodou s přídavkem saponátu, technickým benzínem a alkoholovými přípravky. Výrobek nesmí přijít do styku s látkami, které narušují základní materiál (halogeny, estery, étery, chlorované uhlovodíky, aromáty jako jsou například aceton, toluen, benzen, trichlorethylen, perchlorethylen, tetrachlormethan, chloroform a jinými). Vinyl Siding nesmí přijít do kontaktu s hořícími předměty. Vinyl Siding je testován na třídu požární odolnosti. Na Vinyl Siding je poskytována záruka 10 let ode dne prodeje, přičemž životnost tohoto výrobku je minimálně 50 let. Výrobek je určen pro klimatické oblasti, kde teploty dlouhodobě neklesají pod -40oC a dlouhodobě nestoupají nad +40 oC.

 

Balení, doprava a skladování:

Vinyl Siding se ukládá po 12, 20, 22, 24, 32, 40, 60 a 70 kusech (podle typu lamely) do kartonů ve kterých se skladuje a přepravuje. Kartony se ukládají do čistých a suchých dopravních prostředků na užší straně maximálně do 8 ks nad sebou. Ostatní panely (VOR, VNR, OPL, RD, OZ) se ukládají na poslední čtyři řady. Během skladování nesmí být výrobek vystaven přímému sálavému teplu. Při teplotách nižších než +10 oC je třeba během manipulace dodržovat zvýšenou opatrnost.